Namntub
2020-08-13

dogman

Förkromad namntub. Skriv namn, adress och telefonnummer på en lapp och lägg i tuben. Kommer din hund bort kan den lättare få hjälp att hitta hem.