gH-Test
2020-04-01

sera

Fastställer den totala hårdheten. Innehåller 240 droppar.