För husdjursägaren


Fler idéer och snabbare nyheter

Satsning på förnyelse och rätt erbjudande

Dogman vill erbjuda butikerna:

•    Nya artiklar genom satsning på produktutveckling
•    Snabbare nyhetsflöde
•    Produkter som är lätta att sälja och skapar lönsamhet för butiken
•    Färre restnoterade produkter genom bättre analys, prognos och framförhållning
•    Hög leveranssäkerhet

Läs mer i vår broschyr "Välkommen in i Dogmans Värld" här

AB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se