För husdjursägaren


CSR är mer än bara ord

(CSR = Corporate Social Responsibility)

Uppförandekoden – navet i Dogmans arbete för tryggt producerade produkter


 För Dogman är det självklart:

•    Att ta ansvar för de effekter som koncernens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö
•    Att arbetsförhållandena sett till bland annat arbetsmiljö, barnarbete, löner och säkerhet, är goda hos leverantörerna
•    Att alla leverantörer skriver under och följer Dogmans Code of Conduct, dvs uppförandekod
•    Att besöka alla leverantörer för att se att uppförandekoden efterlevs

Läs mer i vår broschyr "Välkommen in i Dogmans Värld" här


AB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se